2 67%

Bạn thân nhất của chồng cô đến thăm nhà Sena. Anh ấy mới trinh làm sao. “Sena” không thể ngăn nỗi đau trong cơ thể trước một cái nhìn kỳ lạ như vậy. Mặc dù chồng tôi ở gần đó, tôi bắt gặp mình đang thủ dâm trong phòng khách và khiêu khích. Đi vào phòng tắm và vắt ra một ít tinh dịch. Cuối cùng, sau khi để chồng uống rất nhiều rượu, cô ấy mới dám đánh rơi bút vẽ!