0 100%

Riho thất vọng trước thái độ kiêu ngạo và sự vâng lời hà khắc của Suzuki. Trong khi cô cảnh giác, Suzuki đã tình cờ huấn luyện cho cô “nghệ thuật nhập môn”. Riho, người đang được điều trị y tế tại buổi lễ, bắt đầu cởi quần áo theo hướng dẫn của Suzuki. Suzuki dẫn Riho, người đã trở thành một con rối, vào trạng thái bị tẩy não sâu. “Em, bà xã, anh cho em ăn cái gì cũng được.”