3 70%

Một nhân viên đẹp trai luôn thoải mái và tài giỏi sẽ đột ngột thay đổi khi đang làm việc … với những chiếc lưỡi sắc bén và thân hình trần truồng thất thường, chống nạng của mọi nơi làm việc yếu ớt và đã là một nam nhân viên lành nghề trong một người được nhìn thấy. Chế độ đãi ngộ nội bộ dần dần kết thúc bằng sự yếu kém không có sự phân biệt. [Cấp dưới và đối tác kinh doanh Ayewar … tất cả anh em Ai W] W] Bạn có thể từ chối yêu cầu một người phụ nữ xinh đẹp?