3 40%

Khi mặt trời lặn sau giờ học … Tôi không muốn ở nhà, nhưng tôi đã ở thành phố vào ban đêm. Ông Hatsukawa đi ngang qua. Tôi nghĩ rằng tôi không thể hiểu được cảm xúc của mình, và tôi từ từ mở lòng mình với người thầy đã nói chuyện với tôi nhiều lần. Có một giáo viên ở nhà vào những ngày đó, người đã tát vào mặt tôi và đối xử với tôi như một kẻ bắt nạt. Đã có … không quan trọng nếu bạn có một vị hôn phu! Tôi quay sang cô giáo vì nguyên nhân của tôi là bay trên không… Cô giáo bối rối đầu tiên cũng nhận tôi và tôi ít bắn tinh vào âm đạo hơn.