5 50%

Năm năm trước, tôi ngoại tình lần đầu tiên trong đời. Tôi biết được rằng chồng tôi, người đáng lẽ phải nghiêm túc, lại ngoại tình, và tình hình vợ chồng tôi trở nên tồi tệ. Tôi quên đi cảm giác tội lỗi đè nặng lên ngực mỗi lần tôi bị một đứa trẻ nhỏ hơn muốn như một người phụ nữ, và mỗi lần tôi bị ghìm giữ rất nhiều lần. Nếu chỉ một lần thôi… tôi đã định đánh chồng nhưng càng ngày cảm giác nhớ anh càng lớn.