3 50%

Atsushi, một thanh niên làm việc trong cửa hàng tạp hóa. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục đi làm thêm và ngủ cả đêm … Anh ấy là người đã gặp người phụ nữ, Hijiri, người luôn mua gói hi-hi và đứng trước cửa hàng. Bản thân cô không thể ở nhà một mình mà không có chồng bên cạnh, tối ngủ trong cửa hàng tồi tàn. Hai người có một mối quan hệ ở đây, nơi này mở cửa 24 giờ một ngày, 24 giờ một ngày.