4 64%

Người phụ nữ này là vợ tôi. Cô ấy rất dễ thương và rất nghịch ngợm…không…Tôi không khoe khoang về điều đó…trước đây…cô ấy rất dè dặt…khá thờ ơ…Nếu tôi là vợ cũ của tôi, cô ấy ‘Tôi sẽ chế nhạo tôi ngay cả khi tôi đi công tác về nhà. Tôi chưa bao giờ nhận được yêu cầu… Nhưng trong sáu tháng qua…