2 75%

Anh ấy biến tôi thành phụ nữ chứ không phải chồng tôi. Tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ và sống không có khó khăn gì, nhưng không phải điều gì cũng hài lòng. Một hôm, tôi nhận được giấy báo họp lớp. Khi tham gia quấy rối, tôi gặp người đàn ông là mối tình đầu của mình. Chúng tôi đã tranh cãi và có một khoảng thời gian vui vẻ, vì vậy tôi đã uống quá nhiều và cuối cùng qua đêm với anh ta. Có lẽ tôi đang cố gắng ôm lấy rượu như một cái cớ. Từ hôm nay, rạp chiếu lạc thú mà chồng không được đụng tới sẽ hạ màn.