5 58%

Tôi có một người anh rể. Chính xác hơn, có thể là người anh rể cũ. Mẹ kết hôn lại và tôi có một người anh trai. Người anh trai đã đến giúp tôi khi tôi bị bắt nạt. Từ lúc đó, tôi đã thích người anh trai. Tôi đã làm mẹ bối rối bằng cách hỏi “Liệu tôi có thể kết hôn với người anh trai không?”… Sau đó… mẹ lại ly hôn và tôi và người anh trai đã phải sống xa nhau. … Khi cảm thấy cô đơn… tôi muốn gặp lại anh ấy.