11 61%

Hikaru vừa được chọn làm người phụ trách khách hàng mới quan trọng. Tuy nhiên, điều mà cô ấy phải đối mặt là sự thực tàn nhẫn. Cô phải chịu đựng những ngày bị sếp của khách hàng quấy rối tình dục… Hikaru buộc phải tuân theo để bảo vệ công ty mà cô yêu thương và đồng nghiệp của mình… Và cô ấy còn phải đối mặt với sự phản bội từ người cấp trên mà cô tin tưởng.