2 71%

Mẹ chồng tôi đang làm việc nhà cho thấy ánh sáng của sự bẩn thỉu bẩn thỉu! Không nỡ đụng đến con lừa của mẹ chồng mà bố tôi tái giá, tôi vồ vập vào mông, đè lên lưng, đánh vào đuôi chúng! Hành vi gây rối, có cảm giác như tôi đang kéo mông mình vậy! A, nếu cơ thể tôi đang bận rộn, tôi không còn cách nào khác hơn là bắn con tôi một lần nữa!