0 100%

Bây giờ vẫn còn kịp. Nếu quay lại và đặt lại hàng hóa thì có thể được tha thứ. Nhưng cảm giác hưng phấn này là gì.. Khi nhận ra, tôi đã đứng trong cửa hàng tiện lợi và lặp lại việc trộm cắp hàng hóa. Nếu bị phát hiện, tất cả sẽ tan thành mây khói. Tôi đã nghĩ rằng sẽ là lần cuối cùng… nhưng… “Bà vợ, bà đã trộm đúng không? Chúng ta nên nói chuyện quan trọng một chút phía sau đấy…”