3 81%

Chúng ta đã “ngoại tình” đêm nay. Thay vì hối hận sau khi đã làm điều đó, chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta đã cảm động lẫn nhau, điều này vừa làm vui vẻ vừa làm đau lòng. Suốt từng giây từng phút, chúng ta đã đắm chìm trong tình yêu đến khi mặt trời mọc.