15 66%

Mary đã kết hôn được năm năm và chồng cô gần đây đã vay tiền ngân hàng để giúp hai vợ chồng mua nhà riêng. Tuy nhiên, công ty bất ngờ chuyển chồng của Mary về một vùng nông thôn ở Kyushu. Do ở xa nên Mary không thể đến thăm chồng mà chỉ có thể gọi điện video. Trong thời gian này, cấp trên trực tiếp của chồng cô, Phó giám đốc Nakanishi, thường xuyên đến thăm nhà cô. Ông tiết lộ, chồng của Mary có thể phải ở lại nước dài hạn hoặc bị sa thải trong đợt tái cơ cấu công ty, và ông là người duy nhất có thể giúp đỡ chồng cô. Nhưng mọi thứ nên có sự tương hỗ. Anh ra sức giúp đỡ chồng của Mary nên cô cũng phải “hợp tác” với anh trên giường…