12 72%

Chồng tôi làm nhân viên văn phòng tạm thời, được họa sĩ Nakata nhờ giới thiệu mẫu vẽ. Tuy nhiên, vào ngày diễn ra sự kiện, mô hình theo kế hoạch đã bị hủy bỏ vào phút cuối. Miharu, người tình cờ có mặt ở đó, đồng ý làm người mẫu thay thế với điều kiện cô không được cởi quần áo. May mắn thay, Nakata thích Miharu và bắt đầu vẽ, nhưng anh ấy lại yêu cầu một bức vẽ dính không có trong hợp đồng ban đầu. Miharu, không thể chịu đựng thêm áp lực của Nakata, bắt đầu hạ gục người chồng khó chịu của mình.