0 100%

Natsume, một giáo viên, có một vấn đề. Yuta Aoi, người vào lớp của Natsume sáu tháng trước, là nguồn gốc của vấn đề. Natsume rơi vào một tình huống khó khăn sau khi nhận được những chỉ dẫn lặp đi lặp lại từ trường học với tư cách là giáo viên đứng lớp cho Aoi, điều này bao gồm các biến số trong lớp học và thường dẫn đến hành vi có vấn đề. Natsume tin vào sự chuyển đổi của Aoi, nói rằng, “Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ phục hồi cho cô ấy.” Tuy nhiên, những mong đợi đã được dịch chuyển, và Natsume, một nhà chiến thuật, đã bị cưỡng hiếp.