2 80%

Tôi mắc lỗi hầu như mỗi ngày và ngày nào tôi cũng mắng sếp của mình, Maiha. Ngay cả hôm nay, khi tôi làm thêm giờ một mình trong cuộc sống hàng ngày của mình, tôi muốn xoa bóp cho vị giám đốc đang mệt mỏi đó thành một lời xin lỗi hàng ngày. Đột nhiên tôi giật bắn người và bắt đầu nghe thấy tiếng quần. Tôi cũng đang đổ lỗi cho anh ta, và ngay sau khi ai đó thay đổi, tôi bắt đầu bú cặc của mình. Đây là một câu chuyện về việc làm thế nào tôi có thể quan hệ tình dục nếu sếp nữ của tôi lạm dụng tình dục tôi.