2 82%

Chồng tôi không quan tâm đến tôi và tự mình làm điều đó là trống rỗng. SNS Tôi bắt đầu bởi vì tôi muốn được ai đó muốn. Lúc đầu tôi chỉ muốn lắng nghe những lời phàn nàn của tôi, nhưng … Tôi đã được một người đàn ông tiếp cận và gặp anh ta ngay trên đỉnh. Ngay khi tôi đến khách sạn, anh ấy bắt đầu tìm kiếm tôi … đây là điều tôi muốn … chính là nó. Tình dục mà chỉ muốn có nhau mà không cần phải đổ vỡ. Nó nguy hiểm … Tôi nghĩ rằng tôi đang nghiện nó.