2 78%

Masami, con gái của chủ tịch, bắt đầu làm việc như một nhà thầu phụ trong một phần của các nghiên cứu xã hội. Sugiura, người có ham muốn tình dục mạnh mẽ và có kế hoạch đầy tham vọng để làm cho cô ấy trông đẹp. Masami, người bị đe dọa bởi những lời đàm tiếu của cha mình, đã đi theo Sugiura mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cuối cùng, thậm chí vi phạm hậu môn …