6 50%

Hai thuộc hạ mông to nổi tiếng thương vợ sắp phát cuồng, vừa dụ dỗ vừa tấn công hông! Không có gì đáng sợ nếu hai bạn là đĩ! Quấn chặt bốn cái mông to và xuất tinh trong đau đớn ở vị trí cô gái chăn bò! Không phải chuyện một chọi một… Một hai chọi một trong hậu cung thì quá tuyệt…! “Nếu như ngươi không có quan hệ với chúng ta, ta sẽ dùng cái mông to này bóp chết ngươi, đúng không?”