1 75%

Hiệu trưởng tôn trọng truyền thống của ngôi trường và cô giáo Riona, người đề xuất chương trình giáo dục tiên tiến nhất. Sự khác biệt về chương trình giáo dục giữa hai người này ngày càng sâu sắc. Trong tình thế đó, học sinh đã thực hiện việc quay lén cô giáo Riona trong lớp học và chỉ trích chương trình giáo dục của hiệu trưởng là lạc hậu. Một cách tình cờ, video này đã rơi vào mắt của hiệu trưởng, khiến ông ta tức giận đối với Riona.