4 64%

“Có phải là một người đàn ông tồi tệ không? Chúng ta hãy kết hôn lại (cười)” Thực sự, ông chủ của vợ tôi, Ikeda, không phải là thông minh. Người đàn ông ích kỷ nhẹ dạ cãi lời cạnh vợ và nhắc lại vô lý rồi mời vợ đi nhậu. Tôi đã khuyên vợ tôi không tham gia Ikeda, nhưng cô ấy yêu cầu … Sáng hôm sau, Nana, người có biệt danh Ikeda đã thành thật nói những gì cô ấy không thích. Ikeda, người mà cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm với những lời nói, đã không chống lại được cây gậy bằng thịt phát sáng và bị đánh nhiều lần,