3 0%

Hôm nay, ông Muroi đã nói chuyện với tôi. Tôi sẽ được thăng chức. Tôi không thể hạnh phúc hơn với người chồng nói tốt như vậy. Tuy nhiên, nụ cười bình thường của tôi không được như ý vì nỗi đau bị chồng lừa dối. Kể từ ngày đó, tôi đã nghe Muroi. Với sự kiên nhẫn, anh ấy tiến về phía trước và chúng tôi vui mừng. Tôi có một ý thức mạnh mẽ về bản thân. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã quyết tâm thoát khỏi sai lầm. Và đêm ngày thứ bảy …