0 100%

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu làm việc tại công ty hiện tại. Lúc đầu tôi được phân công vào bộ phận kinh doanh, nhưng sau đó tôi được chuyển sang bộ phận kế toán… Mãi đến khi được chuyển đi tôi mới bắt đầu làm việc với anh Oshima. Ông ấy là một ông chủ tốt bụng. Đó là một niềm vui thực sự để làm việc với bạn. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi nghĩ đến ông Oshima, người đối với tôi như cha tôi, là một người khác giới. Tôi đã cố gắng yêu những người đàn ông khác, nhưng… điều đó không có tác dụng với tôi.