4 50%

Gần đây tôi đã tìm thấy bức ảnh khiêu dâm tương tự của cấp dưới Jing-ji của tôi trên SNS. Tôi ngay lập tức gọi cho cô ấy vì tôi nghĩ sẽ có vấn đề nếu người khác tìm thấy cô ấy … “Ồ, đó là bụi bẩn từ phía sau tôi”, cô ấy trông không hề sợ hãi mà thậm chí còn đăng một bức ảnh thô lỗ và khiêu khích. Ở cuối câu chuyện, sắp đến gần! Làm sao anh có thể không hư hỏng như vậy! Nhưng thay vì đi theo cô ấy, tôi nhìn chằm chằm vào đũng quần của cô ấy …!