1 0%

Tại bệnh viện của chúng tôi Có một y tá chuyên trị liệu tình dục cho từng bệnh nhân và có thể tập trung vào việc điều trị của họ. Y tá có thể được gọi bất cứ lúc nào bằng máy gọi di động và có thể được đặt ở bất cứ đâu trong bữa ăn. Không có vấn đề ở đâu Khám bệnh; Bạn có thể xuất tinh bằng miệng thoải mái bằng phẫu thuật. Hãy chắc chắn rằng việc rửa hoặc ngửi bộ phận sinh dục của bệnh nhân không quan trọng. Sau đó sống một cuộc sống thoải mái trong bệnh viện. Nhân vật thứ sáu trong truyện là Airi Kijima người lớn và hấp dẫn về tình dục của anh ấy.