2 67%

Gần đến ngày sinh nhật của tôi, nhưng nó đã xé nát tôi. Tôi trở nên tuyệt vọng và lần đầu tiên trong đời tôi kêu gọi sức mạnh của sự đầu hàng. Tôi đã gặp Jun ở đó. Tại sao cô ấy làm điều này mặc dù cô ấy đã kết hôn? Trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi chỉ nghĩ về cô ấy. Tôi yêu một phụ nữ đã có gia đình mà tôi gặp ở Deriheru.