3 83%

Maeda, người làm việc cho đồ lót và là thư ký của tổng thống. Khi cô gặp phải những điểm yếu của tổ chức và buộc phải cắt giảm chi phí, chủ tịch đã yêu cầu cô làm người mẫu đồ lót. Với điều kiện không được chụp ảnh màn hình …, tôi từ chối, không nói với phu nhân … Chủ tịch đã yêu cầu mấy lần …